สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

          ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขอความร่วมมือในการลงคะแนนเสียงโหวตโครงการเน็ตประชารัฐ (The Village Broadband Internet Project) เพื่อชิงรางวัล WSIS Prizes 2019 เป็นการลงคะแนนเสียงออนไลน์โดยสาธารณชน (public online voting) โดยปิดการลงคะแนนเสียงออนไลน์ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562

  • ไฟล์คู่มือการโหวตลงคะแนนเสียงโครงการเน็ตประชารัฐ https://goo.gl/UMM1hA