สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 

 

             พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมคณะผู้บริหาร และ เรืออากาศเอก ชาตรี พงษ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)พร้อมคณะ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในหัวข้อ “การร่วมพัฒนาศูนย์ฝึกการบิน” ระหว่าง บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) กับ สถาบันการบินพลเรือน  เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางในการพัฒนาศูนย์ฝึกการบิน โดยบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)พร้อมให้การสนับสนุน เตรียมตั้งคณะทำงานร่วม 2 ฝ่ายเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการร่วมพัฒนาศูนย์ฝึกการบิน ให้สามารถขยายขีดความสามารถในการผลิตนักบินคุณภาพรองรับความต้องการนักบินของอุตสาหกรรมการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

 

CATC Participates in Workshop on “Joint Development of Aviation Training Center” between THAI and CATC

 

            On March 29, 2018, CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN and CATC executives and Vice President, Aviation Resources Development Department, Capt. Chatree Pongsak and the team participated in the workshop on “Joint Development of Aviation Training Center” between Thai Airways International Public Company Limited and Civil Aviation Training Center held at CATC to jointly consider the development of the Aviation training center. THAI would provide support and set up 2 working groups to consider the possibility of joint development of the training center in order to expand the capability of producing quality pilots to meet the needs of both the domestic and international aviation industry.”

 

***************************************