สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

     ด้วย สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้ปรับปรุงและจัดทำเว็บไซต์การให้บริการพื้นฐาน ข้อมูลการบินและแผนภูมิ (AIP-Thailand) เพื่อทดแทนเว็บไซต์เดิมโดยเปิดใช้งานเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2560 จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้ใช้บริการทราบโดยทั่วกัน