ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง ขอรับ Certificate การฝึกอบรม (UPEA) นายช่างภาคพื้นดิน รุ่นที่ 50