สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 

 

          เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 สถาบันการบินพลเรือน ร่วมกับ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ เติมเต็มความมั่นใจ ก้าวสู่วัยทำงาน “University Visit” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ของนักนักศึกษาปริญญาตรี เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกของการทำงาน โดยครั้งนี้ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เข้ามาทำกิจกรรมเตรียมตัวสมัครงานให้แก่นักศึกษาปีที่ 3 และ 4 จำนวน 150 คน ณ อาคารหอประชุม 1 สบพ. กรุงเทพฯ

 

***********************************************