สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

              พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมผู้บริหาร และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ Professor Paul R Bates PhD., Head, Aviation & Logistics, University of Southern Queensland ในโอกาสมาปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่าง สบพ. และ University of Southern Queensland  เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560  ณ ห้องประชุม 200 สบพ. กทม.ฯ

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง