สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

        พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมคณะผู้บริหาร และตัวแทนคณะทำงานฯ อู่ตะเภา ให้การต้อนรับ Mr.Gabriel Laflamme เลขานุการโท (ฝ่ายพาณิชย์) และรองกงสุลประเทศแคนาดา และ บริษัท TRU Simulation ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและเจรจาธุรกิจแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการลงทุนร่วมกันในการฝึกอบรมทางด้าน Flight Simulator เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 200 สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ

 

CATC Welcomes TRU Simulation.

 

         On May 7, 2018, at Auditorium 200, CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN along with Executives and U-tapao representative team of welcomed Mr. Gabriel Laflamme, Second Secretary (Commerce) and Vice Consul of Canada and TRU Simulation as they came to pay a courtesy visit and exchange business information to be used as guideline for joint investment planning in flight simulator training.

 

 

***************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง