สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

ขอแนะนำเส้นทางการเดินทางเพื่อการจราจรที่ปลอดภัยและสะดวกสบายในแต่ละภาค
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะ ” 

ขอขอบคุณข้อมูลจากกระทรวงคมนาคม

บทความที่เกี่ยวข้อง