สบพ. ร่วมประชาสัมพันธ์เส้นทางการเดินทางเพื่อการจราจรที่ปลอดภัยและสะดวกสบายในแต่ละภาคในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

ขอแนะนำเส้นทางการเดินทางเพื่อการจราจรที่ปลอดภัยและสะดวกสบายในแต่ละภาค
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะ ” 

ขอขอบคุณข้อมูลจากกระทรวงคมนาคม