สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share


สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร Training Instructors Course (TIC) รุ่นที่ 9

CATC Holds the Certificate Awarding Ceremony for the Training Instructors Course (TIC), Class 9.

 

    ดร.วราภรณ์ เต็มแก้ว ผู้อำนวยการกองวิชาบริหารการบิน รักษาการรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร Training Instructors Course (TIC) รุ่นที่ 9 ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 12 คน เป็นทุนจากสาธารณรัฐมัลดีฟส์ จำนวน 3 คน ทุนจากประเทศกัมพูชา จำนวน 2 คน ทุนจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 1 คน และทุนจากสถาบันการบินพลเรือน จำนวน 6 คน  เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

         Dr. Waraporn Temkaew, Director of Aviation Management Division and Acting Vice President of Academic Affairs, CATC, presided over the Certificate Awarding Ceremony for the Training Instructors Course (TIC), Class 9. The TIC was held from February 3-7, 2020. There were 12 students in the Course, comprising of 3 students from Maldives, 2 students from Cambodia, 1 student from Hong Kong, and 6 students funded by CATC. The aforementioned Certificate Awarding Ceremony was held on February 7, 2020, at Chaophya Park Hotel, Bangkok.    

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง