สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

          วันนี้ (วันที่ 7 มิถุนายน 2562 )  Mr. Chris Carmody, ICAO Instructor เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Training Instructors Course รุ่นที่ 8 (ICAO TIC Part2 Class No.8) ซึ่งฝึกอบรมระหว่างวันที่ 3 – 7 มิถุนายน 2562 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 12 คน เป็นบุคลากรจากสายการบินเอทิฮัด สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

 

CATC Holds Certificate Presentation Ceremony for Training Instructors Course, class 8 (ICAO TIC Part2 Class No.8).

 

   On June 7, 2019, at Pathumwan Princess Hotel Bangkok, Mr. Chris Carmody, ICAO Instructor, presided over the certificate presentation ceremony for Training Instructors Course, class 8 (ICAO TIC Part2 Class No.8) held on June 3-7, 2019. The course was attended by 12 participants from Etihad Airways, Thai AirAsia X and Rajamangala University of Technology Isan.

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง