สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

       นาวาอากาศตรี จินตวัชร์ เพชรเรียง ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน  สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Training Instructors Course (ICAO TIC Part2) รุ่นที่ 6  ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 6 – 10 สิงหาคม 2561   มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 12 คน แบ่งเป็นทุนจาก Seychelles Civil Aviation Authority จำนวน 2 คน ทุนจาก  Professionals Solutions Srl, Italy จำนวน 1 คน   ทุนจากบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน 4 คน  ทุนจาก Bangkok Flight Services จำนวน 1 คน  ทุนจาก สบพ. จำนวน 3 คน และทุนจาก Asia Atlantic Airlines จำนวน 1 คน  เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561  ณ  โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

 

CATC Holds Training Instructors Course (ICAO TIC Part2), class 6

 

   On August 6, 2018 at Pathumwan Princess Hotel, Sqn.Ldr.Chintawat Phetriang, Director, Aeronautical Services Training Division presided over the opening ceremony of Training Instructors Course (ICAO TIC Part2), class 6 held between August 6-10, 2018. The course was attended by 12 participants. 2 were sponsored by Seychelles Civil Aviation Authority, 1 by Professionals Solutions Srl, Italy, 4 by AEROTHAI, 1 by Bangkok Flight Services, 3 by CATC and 1 by Asia Atlantic Airlines.

 

 

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง