สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

ดร.วราภรณ์ เต็มแก้ว รักษาการรองผู้ว่าการ ฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Training Instructors Course (ICAO TIC Part2 Class No.7) โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งหมด 12 คน เป็นบุคลากรจาก สถาบันการบินพลเรือน โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Chris Carmody, ICAO Instructor เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

 

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง