สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

         ดร.กนก สารสิทธิธรรม รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Training Instructors Course (ICAO TIC Part2 Class No.5) โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งหมด 12 คน ซึ่งแบ่งเป็นทุนจาก บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน 4 คน, ทุนจาก บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 คน, ทุนจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 คน, ทุนจาก  บริษัท ไทย เวียตเจ็ท แอร์ จอยท์ สต็อค จำกัด จำนวน 1 คน ทุนจากประเทศมาเลเซีย จำนวน 2 คน และทุนส่วนตัว จำนวน 1 คน โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Fernando Merrero de Armas, ICAO Expert/Vadiator เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

 

Training Instructor Course Class 5 (ICAO TIC Part 2) Opening Ceremony

 

      On February 5, 2018, at Pathumwan Princess Hotel, Bangkok,  Dr. Kanok Sarsitthithum, Vice President of Academic Affairs, CATC, presided over the Training Instructor Course (ICAO TIC Part 2 Class No.5). The course was attended by 12 participants; 4 were sponsored by Aeronautical Radio of Thailand, 2 by Bangkok Airways, 2 by Airports of Thailand, 1 by Thai Vietjet Air Joint Stock, 2 by Malaysian Government and 1 was self-sponsored. The course lecturer was Mr. Fernando Merrero de Armas, ICAO expert/vadiator.

 

 

***************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง