สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

             ดร.กนก สารสิทธิธรรม รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Training Instructors Course (ICAO TIC Part2 Class No.5) โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งหมด 12 คน ซึ่งแบ่งเป็นทุนจาก บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน 4 คน, ทุนจาก บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 คน, ทุนจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 คน, ทุนจาก  บริษัท ไทย เวียตเจ็ท แอร์ จอยท์ สต็อค จำกัด จำนวน 1 คน ทุนจากประเทศมาเลเซีย จำนวน 2 คน และทุนส่วนตัว จำนวน 1 คน โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Fernando Merrero de Armas, ICAO Expert/Vadiator เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

 

 

***************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง