สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

         ดร.กนก สารสิทธิธรรม รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Training Developers Course (TDC) รุ่นที่ 5 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งหมด 12 คน ซึ่งแบ่งเป็นทุนจาก บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน 4 คน, ทุนจาก บริษัท ไทย เวียตเจ็ท แอร์ จอยท์ สต็อค จำกัด จำนวน 1 คน, ทุนจาก บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด จำนวน 1 คน, ทุนจาก สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จำนวน 1 คน, ทุนจาก Civil Aviation, Myanmar จำนวน 3 คน, ทุนจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จำนวน 1 คน และทุนจาก สถาบันการบินพลเรือน จำนวน 1 คน โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Fernando Merrero de Armas, ICAO Expert/Vadiator เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

 

CATC Organizes Training Developers Course (TDC), Class 5.

 

         On February 12, 2018, at Pathumwan Princess Hotel, Bangkok,  DrKanok Sarsitthithum, Vice President of Academic Affairs, CATC, presided over the opening ceremony of Training Developers Course (TDC), class 5The course was attended by 12 participants; 4 were sponsored by Aeronautical Radio of Thailand, 1 by Thai Vietjet Air Joint Stock, 1 by Thai Air Asia, 1 by Air Force Institute of Aviation Medicine, 3 by Government of Myanmar, 1 by The Civil Aviation Authority of Thailand and 1 by CATCThe course lecturer was MrFernando Merrero de Armas, ICAO expert/vadiator.

 

 

 

 

***************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง