สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

          ท่านวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติสัมภาษณ์เพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร “TRAINER” คอลัมน์ Executive Talk ของ สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.)

     โดยมีประเด็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและบุคลากรด้านการบินของไทย และถ่ายภาพประกอบเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร TRAINER ของ สบพ. ฉบับเดือนพฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ วารสาร “TRAINER” เป็นวารสารราย 3 เดือน เป็นสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ด้านการบิน ไปยังหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของ สบพ. สถาบันการศึกษาระดับมัธยมและอุดมศึกษา รวมทั้งผู้สนใจด้านการบินทั้งในและต่างประเทศ

           ในโอกาสนี้ นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการ สบพ. นำคณะผู้บริหารบรรยายสรุปภารกิจ สบพ. และมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณ ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะทำงานเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ณ กระทรวงคมนาคม กรุงเทพฯ

 *********************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง