สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

       ท่านอรรจน์กร สมเกียรติกุล สาธารณสุขอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติสัมภาษณ์เพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร “TRAINER” คอลัมน์ Executive Talk  ของสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.)

      โดยมีประเด็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการเรียนขับเครื่องบินกับ สบพ. โดยเล่าถึงความประทับใจในการฝึกบินและความเชื่อมั่นในความพร้อมของหลักสูตรนักบินส่วนบุคคลของ สบพ. และถ่ายภาพประกอบเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร TRAINER ของสถาบันการบินพลเรือน ฉบับเดือนเมษายน 2564 ทั้งนี้ วารสาร “TRAINER” เป็นวารสารราย 3 เดือน เป็นสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ด้านการบิน ไปยังหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของสถาบันการบินพลเรือนสถาบันการศึกษาระดับมัธยมและอุดมศึกษา รวมทั้งผู้สนใจด้านการบินทั้งในและต่างประเทศ

      ในการนี้ นางสาววรินทร เลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน สถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมฟังสัมภาษณ์และมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

                                                             

                                                                                       *********************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง