สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

   

             นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติสัมภาษณ์และถ่ายภาพลงวารสาร “TRAINER” ของ สถาบันการบินพลเรือน  ในฐานะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการแก้ปัญหาการถอนประเทศไทยออกจากรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยด้านการบินพลเรือน (ปลดธงแดง) และดูแลกิจการด้านคมนาคมของประเทศ โดยมี นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร สบพ. ร่วมต้อนรับ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ กระทรวงคมนาคม กรุงเทพฯ

                 สำหรับวารสาร “TRAINER” เป็นวารสารราย 3 เดือน เป็นสื่อในการเผยแพร่ความรู้และข้อมูลต่างๆ ด้านการบิน แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ศิษย์ของ สบพ. สถาบันการศึกษาระดับมัธยมและอุดมศึกษา รวมถึงผู้สนใจด้านการบินทั้งภายในและต่างประเทศ โดย การสัมภาษณ์ในครั้งนี้ จะถูกตีพิมพ์ลงในวารสาร “TRAINER” ของ สถาบันการบินพลเรือน ในฉบับเดือนพฤศจิกายน 2560

 

***********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง