สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

         พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “TPQI Day – พลิกโฉม สคช.” “ประเทศไทยก้าวไกล คนไทยมืออาชีพ” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) พร้อมปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “คุณวุฒิวิชาชีพกับการพัฒนากำลังคนสู่ประเทศไทย 4.0” โดยมีผู้บริหารระดับสูงของแต่ละหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อดังกล่าว อีกทั้งยังมีการจัดบูทนิทรรศการประชาสัมพันธ์แสดงศักยภาพสมรรถนะกำลังคนสาขาวิชาชีพการบิน อาทิ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรี

          ในโอกาสนี้ พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน เข้าร่วมงานดังกล่าว พร้อมให้การต้อนรับคณะฯ ในโอกาสเยี่ยมชมบูทของสถาบันการบินพลเรือน โดยมีพนักงานเเละนักศึกษา ร่วมประชาสัมพันธ์  แนะแนวหลักสูตรทางด้านการบินของสถาบันการบินพลเรือนให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน อีกด้วย

 

 

 

CATC Participated Workshop “TPQI Day – พลิกโฉม สคช.” “ประเทศไทยก้าวไกล คนไทยมืออาชีพ”

 

         Air Chief Marshal Prachin Juntong, Deputy Prime Minister presided over the workshop “TPQI Day” – พลิกโฉม สคช.” “ประเทศไทยก้าวไกล คนไทยมืออาชีพ” held on the occasion of the establishment anniversary of Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization) and gave a keynote speech on “Professional Qualifications for Human Development in Thailand 4.0”. The workshop was attended by top-level executives from many organizations including Office of the Education Council, Office of the Vocational Education Commission, Department of Skill Development, Federation of Thai Industries, The Chamber of Commerce of Thailand, Tourism Council of Thailand And Thailand Professional Qualification Institute. Exhibition booth were also set up to demonstrate specialization of aviation personnel in the field of logistics, financial services, real estate and digital performance benchmarks. The workshop was held on May 24, 2018 at IMPACT Exhibition and Convention Center, Muang Thong Thani, Nonthaburi.

          The visitors were welcomed by CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN who participated in the workshop. CATC staff and students were also there to give advice on the aviation courses offered by CATC.

 

***************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง