สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

            พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน พร้อมคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าร่วมประชุมหารือพร้อมรายงานความคืบหน้าผลการจัดทำขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) จ้างศึกษา สำรวจและออกแบบก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบิน ครั้งที่ 1/2561 กับคณะผู้แทนจากกองทัพเรือ นำโดย      พลเรือตรี ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ประธานคณะกรรมการ กองทัพเรือ และคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

 

CATC Attends Subcommittee Meeting to Report the Progress of TOR, Study, Survey and Design of Aviation Training Center Construction No.1/2018.

 

          On April 3, 2018, CATC, CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN, along with executives and instructors attended the meeting to report the progress of the Term of Reference (TOR), study, survey, and design of the construction of the Aviation Training Center No. 1/2018 to the Royal Thai Navy delegation led by RAdm. Luechai Sri-iamgul, Chairman of the Naval Commission and the Board.

 

 

 

 

***************************************