สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

ผู้สอบเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิชาภาคพื้น ทุกหลักสูตร ในสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2559 ต้องมีผลคะแนน TOEIC มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ผู้ที่สอบกับศูนย์ TOEIC ผ่านทางกองวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน สถาบันการบินพลเรือน ***ควรรีบดำเนินการสอบ*** จะได้สอบในราคา 950 บาท******** (ไปสอบเองก็ได้ ค่าสอบ TOEIC ราคา 1,500 บาท)
การสอบกับศูนย์ TOEIC ผ่านทางกองวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน สถาบันการบินพลเรือน (จะได้สอบในราคา 950 บาท) ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1.ส่ง E-Mail รายละเอียดคือ
   1.1 ชื่อ นามสกุล (ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 
   1.2 เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก 
   1.3 เลขประจำตัวผู้สอบ 
   1.4 หลักสูตรที่เลือกสอบ 
   1.5 โรงเรียน/สถาบันที่สำเร็จการศึกษา จังหวัด 
   1.6 เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
มาที่ atedivision@yahoo.co.th ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 5 พ.ค.2559
2.รอกองวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน สถาบันการบินพลเรือน E-Mail กลับไป แล้วโทรติดต่อกับศูนย์ TOEIC เพื่อขอสอบได้เลยที่ เบอร์โทร 02 260 7061
3.หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ กองวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน สถาบันการบินพลเรือน เบอร์โทร 02 272 5741-4 ต่อ 224 ในวันเวลาราชการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง