สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

       พลเรือตรีปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมงาน The Eastern Economic Corridor(EEC) : Taking Off โดย สบพ. ได้จัดแสดงบูธนิทรรศการและร่วมงานแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจ รวมทั้งแนะนำศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรการบินและอวกาศอู่ตะเภาให้แก่คณะฑูตและสื่อมวลชน ในการนี้ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน และดร.นปภา ภทรกมลพงษ์ ผู้อำนวยการกองวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน ได้กล่าวแนะนำภารกิจของ สบพ. รวมทั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรการบินและอวกาศอู่ตะเภาบนเวที พร้อมทั้งตอบข้อซักถามกับคณะทูตและสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯ

 

 

CATC Joins Eastern Economic Corridor(EEC) : Taking Off Event.

 

 

         On June 7, 2018 at the Ministry of Foreign Affairs, CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN, executive team and staff joined The Eastern Economic Corridor (EEC): Taking Off event where CATC set up its exhibition booth and joined the press conference to promote its mission and introduce U-Tapao Aviation and Aerospace Training Center to the diplomats and the media. CATC President and Dr. Napapa Patarakamonpong, Director, Aviation Technical English Division mentions the mission of CATC and U-Tapao Aviation and Aerospace Training Center in the press conference and also answered questions asked by the diplomats and the media.

 

 

***********************************************

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง