สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

     ดร.อภิรดา นามแสง ครูวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) และนายเรืองยศ เลิศวนิชย์ทิพย์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน 3 สังกัดกองวิชาวิศวกรรมการบิน สบพ. พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน สบพ. ชั้นปีที่ 4 จำนวน 5 คน เข้าร่วมการนำเสนอในการประชุมวิชาการ The 2021 International Electrical Engineering Congress (iEECON 2021) ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม PULLMAN Pattaya Hotel G พัทยา จังหวัดชลบุรี จำนวน 3 บทความ ได้แก่

 

  1. A Dual-Band Fractal Antenna using ICPW Technique for LTE and WiMAX Systems
  2. Design of S-band CubeSat Antenna
  3. Design of EBG using Double Interdigital Coplanar Waveguide Structure for Reduced Size and High Gain Antenna

 

    ในการนี้ บทความเรื่อง Design of EBG using Double Interdigital Coplanar Waveguide Structure for Reduced Size and High Gain Antenna ได้รับรางวัล Best Paper Award ในการประชุมวิชาการดังกล่าว

 

********************************************* 

 

 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง