สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

       นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน Thailand Smart Driver เพื่อรณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนตระหนักถึงความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยมี นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม นายธีรพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วม เมื่อวันที่ วันที่ 27 ธันวาคม 2560  ณ ห้องประชุม อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม

 

CATC participates in Thailand Smart Driver Campaign Launching Ceremony.

 

         On December 27, 2017, Minister of Transport, Mr. Arkhom Termpittayapaisith presided over the launching ceremony of Thailand Smart Driver Campaign urging holiday makers to promote safe driving during the New Year holiday 2018. Participants included Deputy Minister of Transport, Mr. Pailin Chuchottaworn, Permanent Secretary, Minis stry of Transport,  Mr. Chartchai Tipsunave , Vice Minister of Transport, Mr. Teerapong Rodprasert, CATC President, RAdm. Piya Atmungkul, RTN and heads of other relevant agencies in the Ministry of Transport. The ceremony was held at the auditorium of the Ministry of Transport.

 

 

***************************************

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง