ขอเชิญร่วมงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการของสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน THAI Flight Training Academy (TFTA)