สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 

          พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ร่วมเสวนาการบรรยาย “งานเสวนาอาชีพด้านการบินครั้งแรกของ Thai Aviation Careers TAC TALK # 1” ให้เกียรติเป็นวิทยากรปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การศึกษาด้านการบินของประเทศไทยในอนาคตและแนวโน้มของอุตสาหกรรมการบินหลังการจัดตั้ง EEC” พร้อมด้วยศิษย์เก่าจากสถาบันการบินพลเรือนร่วมเสวนาการบรรยายในงานครั้งนี้ ซึ่งงานจะเป็นรูปแบบ Talk and Inspiration เป็นการแนะแนว สร้างแรงบัดดาลใจในอาชีพต่างๆด้านการบิน อาทิเช่น Licensed Aircraft Engineer, Slot and Schedule, พนักงานองค์กรด้านการบินของรัฐ, Manager ของสายการบินที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุน้อยๆ Aviation Security Office เป็นต้น  นอกจากนั้นพนักงานและนักศึกษา สถาบันการบินพลเรือน ร่วมจัดตั้งบูธนิทรรศการ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรด้านการบิน ให้แก่นักเรียน ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไปที่ร่วมงานครั้งนี้ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 09.00-16.30 น. ณ อาคารวิทยาบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนซึ่งการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

    

         CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN was invited to be a keynote speaker in “Thai Aviation Careers TAC TALK # 1” on “Aviation study in Thailand in the future and trends in the aviation industry after the establishment of the EEC”. The talk was also joined by past CATC students and it aimed to introduce aviation careers to interested public such as licensed aircraft engineer, slot and schedule satff, government aviation organization employees, successful airline managers, aviation security office.  There was also an exhibition booth by CATC staff and students to give aviation information to students, parents and participants. The event was held on September 8, 2019, 09.00-16.30 hrs. at Wittaya Service Building, Kasetsart University, Bangkhen Campus.

 

***********************************************