สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

     

      ขอให้นักศึกษา รอบ โควตา ที่เรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงิน “ค่าฝึกอบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ” โดยสามารถชำระได้ที่ธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 พฤษภาคม 2564

       ใบแจ้งการชำระเงิน

บทความที่เกี่ยวข้อง