สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

         กองวิชาภาษาอังกฤษฯ (กอบ.) จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษและพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หัวข้อ Teaching in English โดย Mr. Steven Gershon  จาก MacMillan Education ให้กับอาจารย์พนักงาน สบพ. เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 9:00 น – 10:30 น ที่ห้อง 302 อาคาร D

 

        Aviation Technical English Division (ATED) organized the keynote lecture and special talk for experience exchange under the topic “Teaching in English”, lectured by Mr. Steven Gershon from Macmillan Education. The event was aimed to develop skills of the CATC’s lecturers and staff. It was held on October 8, 2019, from 0900-1030 hrs. at Room 302, D Building.

 

 

                                                                              

***********************************************