ประกาศกาศรายผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัด แผนกวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ กองวิชาบริหารการบิน