สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN
feature_post

 

หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรวิจัยเพื่อรองรับโครงการ Talent Mobility อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

(สำหรับอาจารย์หรือบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  *อบรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย*)

ช่วงที่ 1: ระหว่างวันพุธที่ 1 – วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560

ช่วงที่ 2: ระหว่างวันพุธที่ 8 – วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560

จัดโดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง