สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

          นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในงานสัมมนาแนวโน้มอุตสาหกรรมการบิน “Take Off Conference : Chapter 1- Bound for the Future” ซึ่งจัดโดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) โดยมีนายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการ กพท. เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาการบินพลเรือนของประเทศไทย” สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแนวโน้มของอุตสาหกรรมการบินและยุทธศาสตร์การพัฒนาการบินพลเรือนของ กพท. รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้มีส่วนร่วมระดมความเห็นในการกำหนดนโยบายและทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินในอนาคต เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องฟีนิกส์ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี

 

               ในโอกาสนี้ พลเรือตรีปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน ผู้บริหาร และพนักงาน เข้าร่วมงานดังกล่าว พร้อมร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนความรู้แนวโน้มด้านอุตสาหกรรมการบินและความคาดหวังของผู้ประกอบการต่ออุตสาหกรรมการบินพลเรือนของประเทศไทย

 

                Mr. Arkhom Termpittayapaisith, Minister of Transport presided over the“Take Off Conference : Chapter 1- Bound for the Future”  Organized by the Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT), Mr. Chula Sukmanop, Director General of CAAT was a guest speaker on “Strategy and Direction of Civil Aviation Development in Thailand”. The purpose of this event is to disseminate information on the aviation industry and its strategy for civil aviation development. It also provided opportunities for entrepreneurs to engage in brainstorming on future policy and direction of the airline industry.

 

              On this occasion, CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN, executives and staff also participated in the seminar and exchange knowledge on the aviation industry and the expectation of operators of the civil aviation industry of Thailand. The seminar was held on November 15, 2018 at Pheonix room, Impact Arena, Muang Thong Thani.

 

 

***********************************************