สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สบพ. ทดสอบการทำงานของระบบเครื่องบิน Super King Air 200 

CATC Performs an Engine-Run up of the Super King Air 200 Aircraft.

 

          พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ให้เกียรติเป็นผู้ทดสอบเครื่องยนต์อากาศยาน (engine run up ) Super King Air 200 พร้อมด้วย ผอ.วิโรจน์ น้อยวิไล ผู้อำนวยการกองวิชาช่างอากาศยาน  นายวรงค์ฤช ณัฐธำรงกุล หัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพการฝึกอบรมด้านการบิน (QA) และคณะ ตลอดจนพนักงานกองวิชาช่างอากาศยาน ร่วมกันทดสอบเครื่องยนต์อากาศยาน (engine run up ) และระบบอื่นๆ

            ตามที่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) มอบโอนอากาศยาน Super King Air 200 และอะไหล่ให้กับ สบพ.

   เพื่อนำมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในหลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน สาขาวิชาช่างเครื่องบิน วิชาเอกเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ (Aircraft Maintenance Engineer License Course – Aeroplanes Turbine) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่กองวิชาช่างอากาศยาน ได้ทำการปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานขององค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (EASA Part-66 and Part-147 Requirements)

      โดยวัตถุประสงค์ในการทดสอบเครื่องยนต์อากาศยาน (engine run up ) และระบบอื่นๆ  เพื่อสร้างความชำนาญให้บุคลากรสถาบันการบินพลเรือน ครูวิชาภาคพื้นกองวิชาช่างอากาศยาน  ครูวิชาภาคพื้นกองวิชาวิศวกรรมการบิน ซึ่งได้ร่วมฝึกอบรมในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในหลักสูตรอากาศเฉพาะแบบ  แบบSuper King Air 200 ไปแล้วนั้น   ตลอดจนตรวจสอบระบบอากาศยาน ก่อนจะนำไปใช้ในการเรียนการสอนกับนักศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 ณ ลานจอดอากาศยาน สบพ.กรุงเทพฯ

 

         RAdm. Piya Atmungkun, RTN, the President of CATC was honored to perform an engine run-up of the Super King 200 Aircraft, together with Mr. Wirojana Noyvilai, Director of the Aircraft and Powerplant Division, Mr.Varongrit Nutthamrongkul, Chief of Aviation Training Quality Assurance Bureau and his team, and staff form the Aircraft and Power Plant Division. They all joined the engine run-up and other system testing.

       The Aeronautical Radio of Thailand Limited (AERO Thai) transferred the Super King Air 200 Aircraft and aircraft auto parts to the CATC, so the CATC could use them as learning tools in the Aircraft Maintenance Engineer License Course – Aeroplanes Turbine (AMEL). The AMEL Course was improved and updated by the Aircraft and Power Plant Division in order to comply with the European Aviation Safety Agency (EASA), Part-66 and Part-147 Requirements.    

       Main objective of the aircraft’s engine run-up and other system testing was to build up expertise of the CATC’s personnel, ground instructors from the Aircraft and Powerplant Division, and ground instructors from the Aeronautical Engineering Division. The CATC’s personnel and instructors attended the particular training regarding the Super King Air 200 Aircraft in both theoretical part and practice part. In addition, they had inspected the aircraft systems before using them to teach students in the next semester. The engine run-up event was held on April 21, 2020 at the ramp of CATC, Bangkok.           

 

        

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง