สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN

นักศึกษาปัจจุบัน

สถาบันการบินพลเรือน ศูนย์ชำนาญพิเศษด้านกิจการบินของประเทศไทย