สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สถาบันการบินพลเรือน จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร STP: Communication Procedures for Airside Operations รุ่นที่ 1

CATC Holds the Certificate Presenting Ceremony for the STP: Communication Procedures for Airside Operations Course, Class 1.

 

 

     น.ท.อภิชาติ วาทะวัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร STP: Communication Procedures for Airside Operations รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 8 – 12 มีนาคม 2564 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 16 คน เป็นบุคลากรของ ศูนย์ฝึกการบิน สบพ. เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์ฝึกการบิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

 สำหรับการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมการบินสายช่างอากาศยานด้านการสื่อสาร ให้เกิดความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ตามกฎและมาตรฐานที่บังคับใช้ในการปฏิบัติงานพื้นที่เขตการบิน อีกทั้งเป็นการประเมินคุณภาพหลักสูตร STP ให้ทันสมัย ตามเงื่อนไขโครงการ ICAO TRAINAIR PLUS ต่อไป

 

     Dr. Napapa Pataragamonepong, Director of Aviation Technical English Division, CATC, presided over the certificate presenting ceremony which was held for students who completed the Aviation Technical English for Airport Firefighters Course, Class 2. The Course was held from March 1-12, 2021. There were 20 attendants in the Course that came from the Airports of Thailand Public Limited Company (AOT PLC). On the occasion, Squadron Leader Yos Puengsrisai, Director of Rescue and Fire Fighting Department of the Don Mueang International Airport, took an opportunity to congratulate on the attendants who completed the Course, on March 12, 2021, at the Rescue and Fire Fighting Department of the Don Mueang International Airport, Bangkok.  

     

  The Course’s main objectives were to develop and improve English usage competencies of firefighters and rescuers in case of emergency. The firefighters and rescuers would be able to contact and communicate with pilots or aircraft controllers according to the regulations of the Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT). Furthermore, the aforementioned Course complied with the Memorandum of Understanding (MOU) between the CATC and the AOT PLC (in the budget year of 2019 – 2021) in the aspect of aviation personnel development in 3 fields, comprising of Aviation Safety and Security, Airport Management and Air Transport Management which focused on the enhancement of the Course attendants’ competencies for efficiency which complied with the international standards. In addition, the Course attendants would be ready to drive Thailand forward to become the air transport hub at the regional level.    

 

 

*********************************

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง