สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

       นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร สถาบันการบินพลเรือน พร้อมด้วยตัวแทนจากสำนักงานฯอู่ตะเภา ร่วมประชุมกับ Mr.Poul Overgaard, Director of Business Intelligence and Analytics, Ms.Judy Pedersen, International Client Development Manager และ Ms.Lynda Holden, Academic Chair, Aviation Programs Southern Alberta Institute of Technology (SAIT) ในระหว่างวันที่ 6 – 7 กันยายน 2561 ณ ประเทศแคนาดา โดยการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งพิจารณาแนวทางความร่วมมือและแผนการดำเนินการทางวิชาการร่วมกันในอนาคต

 

 

 CATC Attends Southern Alberta Institute of Technology (SAIT) Meeting in Canada.

 

 

       Miss Pukkanut Makchouy, Vice President of Administrative Affairs along with representatives from U- Tapao office attended a meeting with Mr.Poul Overgaard, Director of Business Intelligence and Analytics, Ms.Judy Pedersen, International Client Development Manager and Ms.Lynda Holden, Academic Chair, Aviation Programs Southern Alberta Institute of Technology (SAIT) during September 6-7, 2018 in Canada. The purpose of this meeting was to exchange ideas, discuss and consider collaborative approaches and future joint action plans.

 

 

 

***********************************************