สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

             วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2560 พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร และนายวิโรจน์ น้อยวิไล ผู้อำนวยการกองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์ พร้อมด้วยคณาจารย์แผนกวิชาช่างอากาศยาน ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ Southern Alberta Institute of Technology (SAIT) – Main campus ณ เมือง Calgary มณฑล Alberta ประเทศแคนาดา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพูดคุย หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ภายใต้โครงการความร่วมมือการศึกษาต่อและพันธมิตรกับสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

 

ในการนี้ ผู้บริหารของ SAIT ซึ่งประกอบด้วย

  1. Mr. Brad Donaldson, Vice President Academic
  2. Mr. Brian Moukperian, the Dean, School of Transportation
  3. Mr. Jim Szautner, the Dean, School of Manufacturing and Automation
  4. Mr. Tracey Cunningham, Academic Chair, Non-Destructive Testing, School of Manufacturing and Automation
  5. Mr. Matt Carpenter, Academic Chair, Automotive Technician, School of Transportation
  6. Mr. Rick Tofani, Director of Applied Research and Innovation Services
  7. Mr. John Partington, Articulation Coordinator, Academic Services
  8. Ms. Victoria Edwards, Coordinator, Study Abroad Learner Services

 

           ได้ให้การต้อนรับคณะของ สบพ. หลังจากนั้น ได้นำเยี่ยมชมอาคารสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนซึ่งมีความทันสมัย อาทิเช่น Non-Destructive Testing (NDT) Department, Machining Department, Automotive Department

 

 

 

 

 

        นอกจากนี้ คณะของ สบพ. ยังได้มีโอกาสเยี่ยมชม Applied Research and Innovation Services (ARIS) ซึ่งมีหน้าที่ในการพัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมของประเทศ พร้อมกับรับฟังแนวทางและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรจาก Centre for Instructional Technology and Development (CITD) อีกด้วย

 

  *********************************************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง