ประกาศสถาบันการบินพลเรือนเรื่องการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ (Skill Test) นายช่างภาคพื้นดิน รุ่นที่ 48