ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง กำหนดการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ (Skill Test) นาย ช่างภาคพื้นดิน รุ่นที่ 21