สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

    นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ประจำปี 2561 ( SAREX 2018) ระหว่างวันที่ 21- 24 สิงหาคม 2561 ณ มณฑลทหารบกที่ 14 อ. เมือง จ. ชลบุรี อีกทั้งยังมีการจัดบูทนิทรรศของหน่วยงานต่าง ๆ การฝึกสาธิตการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางอากาศ การตั้งแสดงอากาศยาน ( Static Display) และการอบรมวิชาการ แผนค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561

      ในการนี้ ดร. วราภรณ์ เต็มแก้ว ผู้อำนวยการกองวิชาบริหารการบิน เป็นผู้แทนจาก สบพ. ขึ้นรับโล่ห์ที่ระลึกในการร่วมการฝึกซ้อมฯ โดยมีคณาจารย์และพนักงาน ร่วมประชาสัมพันธ์ แนะแนวหลักสูตรทางด้านการบินของสถาบันการบินพลเรือนเกี่ยวข้องกับภารกิจค้นหาและช่วยเหลือให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน อีกด้วย

 

 

CATC Joins SAREX 2018.

 

         Mr. Arkhom Termpittayapaisith, Minister of Transport presided over the launch of the Search and Rescue Exercise or SAREX 2018 held between August 21-24, 2018 at Army Region 14, Muang, Chonburi. There were also exhibitions booths from various agencies, training of search and rescue exercise of air disaster, static Display and academic training on National search and rescue plan, 2018.

     On this occasion, Dr. Waraporn Temkaew, Director of Aviation Training Division and CATC, Representing CATC accepted the plaque as a souvenir. And also present at the exhibition were CATC instructor and staff who helped promote and introduce its training program relating to search and rescue.

 

 

***********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง