สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

           พลเรือตรีปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในการเปิดงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเอง sar ภายใต้หัวข้อ “เขียน sar อย่างไร เขียนให้ถูก เขียนให้โดน ” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม เคปราชา ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี  สำหรับโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้เเละเทคนิคในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง เเละเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2560 ของสถาบันการบินพลเรือน อีกต่อไป

 

 

CATC Holds SelfAssessment Report Writing Technique Workshop.

 

 

         CATC President, RAdmPiya Atmungkun, RTN presided over the launching of SAR SelfAssessment Report Writing Technique Workshop Getting SAR Right” held on February 69, 2018 at the Cape Racha Hotel, Sriracha, ChonburiThis workshop aimed to strengthen the knowledge and techniques in selfassessment report and to prepare to write one for the academic year 2560.

 

***************************************