สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

          ในการนี้ ขอให้เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสานฝันการบิน ครั้งที่ 9 จำนวน ทั้ง 16 คน ตอบยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2560 ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ก่อน 16.00 น. พร้อมแนบเอกสารรายงานตัว ผ่านทางอีเมลล์ E-Mail : catcthailandmkt@gmail.com มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และ สถาบันการบินพลเรือนจะเรียกเยาวชนผู้ที่อยู่ในลำดับสำรอง เข้าร่วมโครงการฯต่อไป

เอกสารรายงานตัว

1. แบบรายงานขออนุญาตโดยสารอากาศยาน สถาบันการบินพลเรือน (คลิกเพื่อ Download)
2. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาหลักฐานการศึกษา จากทางโรงเรียน ซึ่งแสดงว่าศึกษาที่โรงเรียนดังกล่าวจริง พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
4. แบบยินยอมให้บุตร-หลานเข้าฝึกอบรม (คลิกเพื่อ Download)
5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (ต้องเป็นบุคคลเดียวกับที่ลงชื่อใบแบบยินยอมให้บุตรหลานเข้าฝึกอบรม)

 **** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพรพิมลฯ สถาบันการบินพลเรือน หมายเลขโทรศัพท์ 02 272 6108, 02 272 5741 – 4 ต่อ 307 ****

การแต่งกาย

– ชุดสุภาพ (เสื้อเชิ้ต หรือเสื้อยืดมีปก กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ หรือรองเท้าหุ้มส้น)

 

   แผนที่สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ

 

   แผนที่สถาบันการบินพลเรือน ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน

 

 ใบสมัครกิจกรรมสานฝันการบินครั้งที่ 9