สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

      ในการนี้ ขอให้เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสานฝันการบิน ครั้งที่ 10 จำนวนทั้ง 32 คน ตอบยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ (ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2561) ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ก่อน 14.00 น. พร้อมแนบเอกสารรายงานตัว ผ่านทางอีเมลล์ E-Mail : catcthailandmkt@gmail.com มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และ สถาบันการบินพลเรือนจะเรียกเยาวชนผู้ที่อยู่ในลำดับสำรอง เข้าร่วมโครงการฯต่อไป

เอกสารรายงานตัว
   1. แบบรายงานขออนุญาตโดยสารอากาศยาน สถาบันการบินพลเรือน (คลิกเพื่อ Download)
   2. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 
   3. สำเนาหลักฐานการศึกษาจากทางโรงเรียน ซึ่งแสดงว่าศึกษาที่โรงเรียนดังกล่าวจริง พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 
   4. แบบยินยอมให้บุตร-หลานเข้าฝึกอบรม (คลิกเพื่อ Download)
   5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (ต้องเป็นบุคคลเดียวกับที่ลงชื่อใบแบบยินยอมให้บุตรหลานเข้าฝึกอบรม)

 **** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพรพิมลฯ สถาบันการบินพลเรือน หมายเลขโทรศัพท์ 02 272 6108, 02 272 5741 – 4 ต่อ 307 ****

การแต่งกาย

วันที่ 22 สิงหาคม 2561
:
 ชุดสุภาพ (เสื้อเชิ้ต หรือเสื้อยืดมีปก กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ หรือรองเท้าหุ้มส้น)

วันที่ 23 สิงหาคม 2561
:
 เสื้อที่ได้รับจากโครงการ กางเกงขายาวสุภาพ รองเท้าผ้าใบ หรือรองเท้าหุ้มส้น

 

สำหรับเยาวชนที่ได้รับรางวัลชมเชย จำนวน 10 คน
ตอบยืนยันการเข้าร่วมงานเสาวนาฯ (ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 22 สิงหาคม 2561) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน ส่งโทรสารมาที่เบอร์ 02 272 5288 ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ก่อน 14.00 น. หากเลยระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

การแต่งกาย : ชุดนักเรียน

สำหรับเยาวชนผู้โชคดี จำนวน 40 คน
ตอบยืนยันการเข้าร่วมงานเสาวนาฯ (ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 22 สิงหาคม 2561) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน ส่งโทรสารมาที่เบอร์ 02 272 5288 ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ก่อน 14.00 น. หากเลยระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

 การแต่งกาย : ชุดนักเรียน

 

   แผนที่สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ

 

   แผนที่สถาบันการบินพลเรือน ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน

 

 ใบสมัครกิจกรรมสานฝันการบินครั้งที่ 10