ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ จำนวน 711 รายการ