ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ จำนวน 21 รายการ