ประกาศขอเลื่อนการประมูลขายทอดตลาดอะไหล่อากาศยานแบบ SEMINOLE จำนวน 453 รายการ