ประกาศประมูลขายทอดตลาดอากาศยานแบบต่างๆ จำนวน 10 ลำ