ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประเภทเครื่องยนต์เครื่องบินที่จะจำหน่าย จำนวน 1 รายการ