ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ จำนวน 116 รายการ