ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ จำนวน 250 รายการ