ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ จำนวน 221 รายการ